Τα ποσοστά ανδρικής γονιμότητας μειώνονται προοδευτικά λόγω των κακών επιλογών του τρόπου ζωής.+

Τα ποσοστά ανδρικής γονιμότητας μειώνονται προοδευτικά λόγω των κακών επιλογών του τρόπου ζωής.

Τα ποσοστά ανδρικής γονιμότητας καθίστανται σταδιακά χειρότερα λόγω των κακών επιλογών του τρόπου ζωής. Τα ευρήματα, τα οποία προέρχονται...

Πως οι συσκευές WiFi επηρεάζουν το σπέρμα;+

Πως οι συσκευές WiFi επηρεάζουν το σπέρμα;

Μια μικρή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στην Ιαπωνία, έδειξε ότι η έκθεση στο WiFi μπορεί να έχει αρνητικές...

Μειώνεται η ποιότητα του σπέρματος καθώς ο άνδρας μεγαλώνει;+

Μειώνεται η ποιότητα του σπέρματος καθώς ο άνδρας μεγαλώνει;

Πράγματι, η ποιότητα των σπερματοζωαρίων των ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας είναι χαμηλότερη από αυτή των νεαρότερων αντρών. Ωστόσο, αυτή η...

Ποιές είναι οι αιτίες της αντρικής υπογονιμότητας και πόσο συχνή είναι η υπογονιμότητα στους άντρες;+

Ποιές είναι οι αιτίες της αντρικής υπογονιμότητας και πόσο συχνή είναι η υπογονιμότητα στους άντρες;

Περισσότερο από το 90% της αντρικής υπογονιμότητας προκαλούνται από ανωμαλίες σπερματοζωαρίων, συμπεριλαμβανομένης της κακής ποιότητας σπέρματος, του χαμηλού αριθμού...

© 2022   Finead SA

________________________

Log in with your credentials

Forgot your details?