ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μία καινοτόμος μέθοδος κρυοσυντήρησης σπερματοζωαρίων

Η υαλοποίηση αποτελεί µια νέα µέθοδο κρυοσυντήρησης δειγµάτων µε εξαιρετικά χαµηλό αριθµό σπερµατοζωαρίων, xρησιµοποιώντας την τεχνική της υαλοποίησης. Η µέθοδος αυτή προσφέρει:

  • Βέλτιστη διατήρηση της ανδρικής γονιµότητας
  • Ελάχιστη απώλεια σπερµατοζωαρίων κατόπιν απόψυξης
  • Μείωση της ανάγκης για επεµβατικές χειρουργικές διαδικασίες

Κάθε σπερµατοζωάριο συλλέγεται µεµονωµένα µε µικροχειρισµούς και τοποθετείται στην ειδική πλατφόρµα µε κρυοπροστατευτικό υλικό. Σε αντίθεση µε τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές κρυοσυντήρησης, η υαλοποίηση εγγυάται πλήρη ανάκτηση του αριθµού και της κίνησης των σπερµατοζωαρίων που κρυοσυντηρήθηκαν.

Συµβάλλει στην αποφυγή πολλαπλών χειρουργικών επεµβάσεων όπως η βιοψία όρχεος (TESE /microTESE) και στην διατήρηση της γονιµότητας.   Σηµαντικό πλεονέκτηµα της εν λόγω τεχνικής είναι η επίτευξη κρυοσυντήρησης δειγµάτων µε εξαιρετικά χαµηλό αριθµό σπερµατοζωαρίων, µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των απωλειών στην απόψυξη. Η µέθοδος απευθύνεται σε ολιγοσπερµικούς ασθενείς και σε όσους υπόκεινται σε βιοψία όρχεων.

© 2022   Finead SA

________________________

Log in with your credentials

Forgot your details?